Plagiocephalometrie

Wanneer je kindje een voorkeurshouding heeft, kan het zijn dat de schedel daardoor een lichte vervorming krijgt. Om de evolutie daarvan in kaart te brengen, kunnen we de schedel meten door middel van een eenvoudig wassen bandje dat we rond het hoofd plaatsen en waaruit we nadien een aantal meetgegevens halen. Zo kunnen we bekijken of we de mogelijke afplatting zien afnemen naarmate je kindje groeit. Tijdig langs komen is hiervoor zeker belangrijk, zo kunnen we voorkomen dat de afplatting blijvend is en eventueel helmtherapie noodzakelijk zou worden.


Terug naar overzicht