Hoe werken wij?

Wij weten als geen ander hoe belastend de opstart van kinesitherapie kan zijn binnen een gezin. We gaan daarom steeds op zoek naar de juiste balans tussen belastbaarheid en resultaat. We dragen het hoog in ons vaandel dat uw kind met plezier naar ons toe komt om zo zaken, die toch wat moeilijker gaan, met enthousiasme te kunnen inoefenen. Alleen dan komen we tot het resultaat dat we willen bereiken.

Intake

Afhankelijk van de reden van aanmelding voorzien we een intake gesprek met of zonder je kind erbij. Soms is het gemakkelijker om in alle openheid over je kind te kunnen spreken zonder dat hij of zij erbij is. Tijdens de intake bespreken we de mogelijkheden die we hebben om je kind te begeleiden, en welke praktische regelingen daarbij komen kijken. Is je kind er wel bij dan bekijken we je kindje al een eerste keer en kunnen wij door middel van een kinesitherapeutisch onderzoek al een eerste beeld vormen over de motoriek van je kind.
In het geval van een doorverwijzing voor psychomotorische achterstand zullen we eerst je kind testen, waarna we van deze testing een verslag opmaken dat kan dienen voor een doorverwijzing, of om op school af te geven.

Psychomotorische testing

Hierbij maken we gebruik van gestandaardiseerde testen om de ontwikkeling van je kind in kaart te brengen. Alle methodes zijn kindvriendelijk en geven op een speelse manier inzicht in het huidig functioneren van je kind.

Op basis van deze testen wordt een ontwikkelingsleeftijd bepaald . Tijdens de afname krijgen we ook een beter zicht op de taakaanpak, werkhouding, motoriek, aandacht, motivatie en het overige gedrag van je kind.

De testing van uw kind gebeurt in een aantal sessies van en half uur. Hoeveel sessies hier voor nodig zijn hangt af van kind tot kind en van de uitgebreidheid van de testing. Gemiddeld zijn er een 5tal sessies noodzakelijk.

Psychomotorische verslaggeving

Na afloop van de testing wordt er een uitgebreid verslag opgemaakt, dit is onder andere noodzakelijk om via de kinderarts een goedkeuring tot begeleiding aan te vragen. We vragen ook steeds aan de ouders om het verslag te bezorgen aan de huisarts en na goedkeuring school, eventueel het CLB en andere zorgbegeleiders van het kind te informeren om een optimale begeleiding in team te waarborgen. Indien men niet wenst dat de school of anderen op de hoogte gesteld worden van het feit dat uw kind bij ons getest is en eventueel in behandeling komt, wordt deze wens uiteraard gerespecteerd. Best vermeld u dit nog eens uitdrukkelijk. Het verslag van testing wordt uitgebreid met u doorgenomen, eventueel opnieuw met een afspraak zonder de aanwezigheid van uw kind.

Behandeling

Op basis van het intake-gesprek en de testing wordt bepaald welke therapie het beste past bij uw kind. Meestal komen de kinderen 2x/week een half uur maar dit kan variëren naargelang de noodzaak tot dagelijkse therapie. We werken met vaste therapie-uren zodat er in ieders agenda steeds rekening mee kan gehouden worden.

Op regelmatige tijdstippen wordt de therapie van uw kind overlopen en indien nodig aangepast.

De begeleiding gebeurt meestal in de praktijk, bij noodzaak ook aan huis, of op de school of in de crèche.